Våre tjenester

Digitalia tilbyr tjenester for bedrifter av alle størrelser med ulike behov og ønsker. Vi besitter bred kompetanse innfor en rekke felt og har levert løsninger av forskjellige typer og kompleksitet.

Webdesign/vedlikehold/oppdateringer

Digitalia hjelper din bedrift å komme på nett. Enten bedriften allerede har websider eller trenger hjelp med utviklingen helt fra bunn av kan vi hjelpe til. Vi hjelper til med alle stegene i prosessen fra idee til ferdig produkt.

Vi har en rekke bedriftskunder som vi utfører løpende oppdateringer av sider for. Dette gjelder både kunder som har sider på internett, og kunder som ønsker løpende vedlikehold.

Vi tilbyr:

  • oppdatering og vedlikehold av webløsninger
  • vedlikehold av publiseringsløsninger

Skreddersøm/utvikling/løsninger

Internett gir mange muligheter for skreddersøm av løsninger og applikasjoner. Det kan være systemer som henter inn informasjon fra kundene, ehandel eller andre skreddersydde løsninger. Her har vi lang erfaring og kan bistå med å ta Internett i bruk i bedriften for kommunikasjon med kunder, leverandører, ansatte eller andre.

Digitalia har utviklet egne plattformer og rammeverk for eLæring, eHandel og publisering av informasjon. Disse benyttes for å gi god kvalitet, effektive brukervennlige løsninger. Noen av disse er tilrettelagt i egne produkter. Disse kan du lese om på vår side for produkter.

Programutvikling

Vi besitter kompetanse på utvikling og programmering. Dette kan vi benytte for å utvikle skreddersydd programvare og applikasjoner. Av løsninger som vi har utviklet kan nevnes programvare for mobil, databaseløsninger og applikasjoner.

Vi utvikler applikasjoner for Android og iPhone. Her har vi deltatt på flere prosjekter med integrasjon mot f.eks betalingsløsninger, forretningssystemer og kvalitetssystemer.

Ta kontakt for:

  • programmering og systemutvikling
  • utvikling og drift av applikasjoner for windows.

Mobilapplikasjoner

Applikasjoner for mobiltelefon gir nye muligheter for tjenester og løsninger. Bruken av mobiltelefoner har gått i taket i de siste årene, og skreddersydde applikasjoner gjør det mulig å hente ut og registrere informasjon, kjøp av tjenester og mye mye mer ved hjelp av telefonen. Mobiltelefonen er noe man alltid har med seg og tilbyr en effektiv og oppdatert platform for løsninger.

Vi utvikler applikasjoner for Android og iPhone. Her har vi deltatt på flere prosjekter med integrasjon mot f.eks betalingsløsninger, forretningssystemer og kvalitetssystemer.

Ta kontakt for:

  • programmering og systemutvikling
  • utvikling og drift av applikasjoner for ios og Android.

Strategi/rådgivning/sikkerhet

Lurer du på hvordan du skal få mest ut av dine investeringer på Internett? Vet du hvordan du kommer i kontakt med potensielle kunder på den beste måten? Hvilke tjenester passer på et intranett og hvordan skal vi få de ansatte til å bruke dem? Dette er spørsmål som vi kan hjelpe deg med å finne svarene på.

Digitalia AS har lang erfaring med utvikling og bruk av løsninger for elektronisk kommunikasjon. Er din webløsning sikker slik at ikke personlige data kan komme på avveie? Bruk av Internett og Intranett gir nye utfordringer når det gjelder sikkerhet. Digitalia AS kan benytte sin erfaring for deg slik at du ikke risikerer at data kommer på avveie.

Mer informasjon:

Ta kontakt med oss for mer informasjon om Digitalia AS og våre produkter. Vi hører gjerne fra deg !